Concurrentieanalyse

Concurrentieanalyse

“Know your enemy”, beter kunnen we de concurrentieanalyse niet samenvatten. Zwakke punten of blinde vlekken van je concurrenten bieden mogelijkheden voor je eigen online prestaties. De kansen en bedreigingen die uit de concurrentieanalyse voortkomen, dienen als input voor het bepalen of aanpassen van je eigen digitale strategie

  • De externe invloeden op jouw organisatie in kaart brengen
  • Inspelen op de sterke en zwakke punten van je concurrenten
  • Een klare kijk bieden op de markt waarin jij meespeelt

Het belang van een concurrentieanalyse

Het uitvoeren van de concurrentieanalyse geeft inzicht in de aantrekkelijkheid van de markt waarin een onderneming actief is. Het biedt je de mogelijkheid tot het identificeren van ‘gaten’ die je kan opvullen.

Waaruit bestaat deze analyse?

Zonder het volgen van een heldere en duidelijke structuur kan je wel eens vergeten de vergaarde informatie te verbinden aan de juiste conclusies. Het is daarom wenselijk een duidelijke structuur te volgen. Calibrate adviseert onderstaand stappenplan voor het uitvoeren van een degelijke concurrentieanalyse.

Stap 1 – Opsomming eigen productportfolio

Een beschrijving van het eigen portfolio, waarin de organisatie actief is, wordt opgemaakt.

Stap 2 – Identificeren van de concurrentie

Er zijn veel verschillende vormen van concurrentie. Zo is alcoholvrij bier een concurrent van bier, maar zijn dranken in het algemeen en zelfs voedsel eigenlijk concurrenten. Het is daarom belangrijk een onderscheid te maken tussen directe en indirecte concurrenten.

  •    Directe concurrenten: organisaties die gelijkwaardige alternatieven aanbieden.
  •    Indirecte concurrenten: organisaties die niet hetzelfde soort product of dienst aanbieden maar in dezelfde sector actief zijn.

Stap 3 – Keuze van de concurrenten

Moet er wel van elke concurrent een analyse gemaakt worden? Dit is een zeer tijdrovend proces, vaak met weinig meerwaarde. Het is beter om een aantal belangrijke concurrenten te selecteren en hun onlinegedrag te ontleden. De keuze van die concurrent(en) wordt samen met de het klant besproken.

Stap 4 – Onderzoek de doelstellingen & strategie

Welke strategie volgen de concurrenten? Welke meerwaarde spelen ze uit? Welke kant gaan zij op? Zijn de concurrenten agressief of passief? Waarom kiezen klanten voor hen?

We onderzoeken ook de manier waarop de concurrentie haar marketinginstrumenten inzet. Dat geeft een goed inzicht in de huidige situatie van je concurrent. Heeft de huidige strategie van de concurrent het gewenste effect?

stappenplan concurrentie-analyse

Stap 5 – SEO-analyse

Als laatste stap voeren we een SEO-analyse uit. We nemen een kijk in de keuken van je concurrent(en). Op welke woorden scoren zij goed? Op welke woorden adverteren zij? Hoe zit het met hun vindbaarheid in zoekmachines?

Wanneer je een specifieke concurrent wil verslaan, is het van belang om hem tot in detail te analyseren. Hoe goed is zijn content? Hoeveel autoriteit heeft zijn website? Hoeveel links met welke waarde heeft deze concurrent? Calibrate formuleert een antwoord op al deze pertinente vragen.

Je krijgt een vergelijking van je online prestaties met die van gelijkaardige organisaties. Door kennis te nemen van de sterktes en zwaktes van je concurrent, kan je je positie in je sector verduidelijken en verstevigen.

CONTACTEER ONS

Een concurrentieanalyse en/of situatieanalyse laten uitvoeren door Calibrate? Contacteer ons vrijblijvend.