You are here

Gebruikersonderzoek

Via een gebruikersonderzoek gaan we je bezoekers eens van dichterbij onder de loep nemen, zodat jij weet met wie je te maken hebt. Wie is je gebruiker en hoe neem je hem/haar bij het handje naar de conversie die je voor ogen hebt? Een belangrijke vraag die Calibrate graag voor jou oplost.

Een gebruikersonderzoek heeft wat weg van een toptakenenquête, met dat verschil dat die laatste een uitgebreider overzicht op meerdere platformen gaat bieden en een kortere tijd inneemt. Bij een gebruikersonderzoek ga je ook in dialoog met de bezoekers van jouw website, maar het is daarbij van belang om enkel vragen te stellen die relevant zijn voor het optimaliseren van jouw website. Door een beperkt aantal duidelijke vragen te stellen (al dan niet door een incentive te koppelen aan hun deelname, zodat ze een extra reden krijgen om te antwoorden), kan je een beter inzicht verwerven in hun interesses en behoeftes, om daar nadien jouw site aan aan te passen. Heb je die elementen in kaart gebracht, kan je je bezoeker al een stuk beter sturen naar waar je hem/haar graag wil: die conversie. Wil je een uitgebreider verslag van waar je goed en minder goed in scoort? Check dan zeker ook even hoe Calibrate je kan helpen met een prestatie-analyse.

Qué?

  • Een helder beeld schetsen van wie je bezoeker nu net is
  • Door duidelijke vragen hun interesses en behoeftes kaderen
  • Je website optimaliseren aan de hand van hun antwoorden

Zie ook