Online survey

Alle taken verdienen aandacht

Wie kent dat niet? 'Ja, doe ik ...!', en dan na verloop van tijd met de hand tegen het voorhoofd: 'Wat moest ik ook alweer doen?'. Of 'Oh, helemaal vergeten!'.

Waarschijnlijk een bekende situatie voor de meesten van ons. Niet alleen op professioneel vlak, maar ook in de privésfeer. Nu zullen belangrijke taken er niet zo snel tussendoor glippen, want deze blijven wel top of mind. Het zijn de kleinere, minder significante dingen, die sneller vergeten worden. Maar waren ze wel minder significant? Zeker als het actiepunt niet enkel voor jezelf was, kan het zijn dat het belang ervan voor jou heel anders is dan voor de tegenpartij.  Hoe omvangrijk de taak ook, ze verdient aandacht in plaats van te worden vergeten.

Calibrators Getting Things Done!

Calibrators leren graag bij en zeker als dit hun werk ten goede komt. Daarom schreven we ons in voor de training Getting Things Done. Twee groepen zouden aandachtig Maarten De Block over de Getting Things Done methodologie volgen gedurende twee sessies.

Al aan het begin van de training werd het al duidelijk dat dit niet een methodologie is, die puur werk gerelateerd is. In het dagelijks leven is deze continu toe te passen. Dus zowel in de professionele alsook de privéomgeving.

GTD training

De training

De training leert je hoe jij je kunt concentreren op de juiste prioriteiten en projecten. Daarnaast zal je leren hoe je deze op een optimale wijze praktisch kan organiseren. Getting Things Done is een vijfstappen proces waarbij je kennis maakt met verschillende methodieken. Het helpt je te concentreren op wat op dit moment het belangrijkste voor je is. Het doel is om jouw werk en privéleven zo te organiseren, zodat het direct duidelijk is wat je waar en wanneer moet doen.

Je krijgt niet enkel theorie. Er komen ook veel praktijkvoorbeelden aan bod en er worden gezamenlijke oefeningen gemaakt.
(Bron: https://www.productief.eu/getting-things-done-training)

Device tablet

Lessons learned

Al tussen de twee sessies in blijkt dat de training perfect is om in de praktijk om te zetten. Zowel op het werk als privé! Er zijn veel punten, die erg vanzelfsprekend klinken en in de praktijk puur en alleen neerkomen op gewoon gestructureerd en consequent je actiepunten afwerken. Want daar gaat het tenslotte om: getting things done. Maar het is de combinatie van de vijf processtappen, die de methodologie ook kunnen doen werken. En ja, discipline is nog altijd vereist. Maar wanneer is dat niet zo...?

En één van de meest opvallende uitkomsten van de training is wellicht dat de methodologie misschien wel meer een way of life is dan puur een tool om je verder te helpen. Rust creëren in je hoofd. Geen dingen, hoe klein ook, meer vergeten. Op ieder moment is het bruikbaar. Maakt niet uit waarvoor. Iedere taak, iedere gedachte, alles wat jou bezighoudt, verzamelen, erover beslissen, organiseren, evalueren en vooral: doen! Niets meer vergeten. Getting Things Done, getting some peace of mind!