Nieuwjaar2022

2020 was voor al onze klanten bijzonder. COVID-19 was natuurlijk dé speelbal waar we allemaal mee hebben moeten leren jongleren. Sommigen zagen hun business bedreigd, anderen vonden in de crisis de opportuniteit waar ze zaten op te wachten. De onvoorspelbaarheid van de coronacrisis speelde daarin een bijzondere rol. Omdat we als maatschappij een ongezien stressmoment meemaken, is het voor managers en zaakvoerders heel moeilijk om beslissingen te maken. De communicatie tussen experts, overheid en de burger was suboptimaal, waardoor de onzekerheid nog aangewakkerd werd. Nieuwe investeringen werden daardoor risicovoller bevonden, en financierders werden extra voorzichtig. De motor sputterde als nooit tevoren.

Je zal er maar in zitten

Door de aard van de coronacrisis werd het gebrek aan weerbaarheid van vele ondernemingen pijnlijk duidelijk.

Ondernemers die op een traditionele manier zaken doen, werden op korte termijn afgestraft, zeker in de B2C sector. Een duidelijk voorbeeld daarvan was de food & retailsector. Degenen die al jaren teerden op reputatie maar niet ingezet hadden op online communicatie en verkoop zagen hun omzet onmiddellijk gekelderd. Er vielen nog wel meubelen te redden, maar digitale achterstand ophalen op zo'n korte termijn is niet voor de hand liggend. Zeker niet als je als zaakvoerder onvoldoende digitale bagage had, werd dat moeilijk. Nochtans was de enige optie om je business model om te gooien en in te zetten op online conversie.

Daarom zagen we toen schrijnende artikels in de media over zaakvoerders met de handen in het haar, maar ook popups en creatieve ondernemers die de bestellingen niet konden bijhouden. Het contrast kon niet groter zijn.

Een nieuwe wereld

We werden dus plotsklaps wakker in een andere wereld. Digitaal potente ondernemers staken old skool voorbij. De manier om klanten te benaderen en samen te werken was plots simpel: online en digitaal. Was je niet mee, had je een grote inhaalbeweging te maken. Zowel overheden als bedrijven voorzagen we op heel korte termijn van digitale werkomgevingen en opleidingen om daar mee om te gaan. Prospectie, marketing en sociale interactie waren plots veel moeilijker voor business developers.

Sommige ondernemingen gingen onderuit maar worden nu massaal vervangen door nieuwe, jonge ondernemers die de opportuniteit zien in de crisis. Dat kan onze mailbox getuigen, waar veel nieuwe vragen met frisse ideeën zitten. Ideeën die er al waren, maar nu in een stroomversnelling komen. En dat zijn telkens gemotiveerde, intelligente mensen die samen met ons vooruit willen gaan.

Gewapend

Wil je in 2021 meekunnen met je competitie, zal je dus moeten inzetten op deze nieuwe realiteit. De belangrijkste tips die ik kan meegeven zijn eigenlijk heel simpel:

1

Zet in op digitale competentie

Opleidingen en kennisdeling rond online communicatie worden vandaag massaal aangeboden. Online coaching is een goede manier om jezelf op korte termijn te verrijken en bovendien te sparren met een persoonlijke coach. Online marketing skills zijn gewoon broodnodig om je business vandaag te laten draaien.

2

Breng je online communicatie in kaart

Ken je klant en je concurrent. Dat geldt ook online. Door het uitvoeren van online analyses, leren we je je doelgroep optimaal aanspreken en brengen we ook in kaart welke bedreiging of opportuniteit je concurrenten betekenen. 

3

Durf het roer omgooien

Zit je in een traditionele business, dan kan een radicale koerswijziging nodig zijn. Door marktanalyse en creatieve workshops krijg je nieuwe inzichten en ideeën.

4

Blijf leren en lezen

Een dooddoener, maar zo mogelijk de belangrijkste tip. Blijf leren en kennis opdoen. Door het digitaal consumeren van nieuwsbronnen en sociale media van de juiste mensen en bedrijven, kan je veel leren en jezelf de wapens geven om sneller in te spelen op verandering. Eenmalige opleidingen spelen daarin een rol, maar jezelf verrijken is eigenlijk een zaak van elke dag. 

5

Wees positief

Uit recent onderzoek blijkt dat online communicatie in COVID-tijden goed werkt, mits de boodschap positief is én een verschil probeert te maken. Dat hangt nauw samen met je business doelen natuurlijk. Die moeten dat positieve echt nastreven.

Wat brengt 2021 dan?

2021 zal eigenlijk brengen wat sowieso geleidelijker ging gebeuren, maar aan een hoger tempo. Online e-commerce was reeds 10 jaar aan een enorme opmars bezig, maar is nu pas echt mainstream geworden. Heb je geen online business in retail, dan besta je niet.

Communicatie was online ook al een noodzaak maar is nu nog veel belangrijker. Social media is populairder dan voorheen en is bovendien een belangrijke marktplaats geworden om producten of diensten te ervaren en meteen aan te kopen. Je website blijft een belangrijke schakel maar past als puzzelstuk in een geheel van je online aanwezigheid. Inzetten op de ultieme gebruiksvriendelijkheid en convenience is dus van groot belang, overheen al je digitale kanalen.

Data en media worden in ongelofelijke hoeveelheden uitgewisseld en een performante en gebruiksvriendelijke digitale omgeving is dus een noodzaak om te overleven. Inzicht in deze data is cruciaal. Zorg voor datacaptatie én concrete rapportering zodat je sneller kan inspelen op trends.

Er staan genoeg concurrenten te wachten die allemaal in staat zijn om betere online ervaringen aan te bieden. Enerzijds zijn er slimme, gevestigde bedrijven die 2020 gebruikt hebben om zich te wapenen tegen de crisis en die reeds een jaar op voorhand plannen gemaakt hebben om 2021 te laten knallen. Ik durf te zeggen dat Calibrate en bij uitbreiding de Cronos-groep daar bijhoort. Anderzijds heb je de nieuwe, frisse ondernemers die met geweld en niet-traditionele ideeën sectoren nog meer op zijn kop gaan zetten.

Heb je op dit moment nog een concurrentieel voordeel, dan is het vandaag het moment om daar kritisch over te zijn. Ik raad elke ondernemer dan ook aan om met een goed aantal argusogen zijn ideeën en online aanwezigheid te laten bekijken. Want 2021 wordt een jaar waarin de competitie nog heftiger wordt dan voorheen. 

Ambitie in 2021?

We staan altijd open voor een boeiend gesprek

embed