In dit artikel geven we je wat meer inzicht in de leefwereld van onze eigen Senior tech leads en specialisten. Of dat nu Drupal, Craft CMS of webapp experts zijn. 

Kennis in de diepte

Het start natuurlijk bij kennis en ervaring.

Binnen je vakgebied moet je als senior developer diepgaande kennis verworven hebben. Er kunnen zeker hiaten in je kennis zitten maar de overgrote meerderheid moet tot je parate kennis behoren. En gaten in je kennis, die vul je zo snel mogelijk op omdat je daar gewoon goesting in hebt. 

Je moet technisch sterk zijn, waardoor de code die je produceert ook kwalitatief top is. Dat slaat zowel op performantie, vormgeving als leesbaarheid. En je code is netjes gedocumenteerd, zodat je collega's van jou kunnen leren 😊.

Kennis in de breedte

Een tweede, belangrijker aspect is dat je als senior developer over een arsenaal van oplossingen beschikt. Je moet op de hoogte zijn van de gangbare (en minder gangbare) oplossingen die bestaan. Bij Drupal gaat dit over kennis van de beschikbare core en contrib modules en hoe deze in mekaar zitten. Of voor Laravel gaat het bijvoorbeeld om code packages en performance practices.

Je kennis gaat ook wat verder dan je vakgebied. Op die manier zal je beter in staat zijn om de bigger picture van een projectarchitectuur te kunnen zien. Het helpt ook om elkaars technische taal te spreken waardoor je de brug kan vormen tussen collega’s. 

Kennis van mensen

Het laatste en belangrijkste onderdeel is de manier waarop je met mensen omgaat. Je kan nog de beste developer zijn die de mooiste code schrijft. Als jij en je klant of collega’s elkaar niet begrijpen, zullen er ongetwijfeld problemen opduiken. 

Business presentation

Omgaan met klanten

Begrijpen gaat verder dan dezelfde taal spreken. Indien een klant met een probleem naar voor komt moet je drie vragen kunnen beantwoorden: 

  • Wat wil de klant? 

  • Wat heeft de klant echt nodig? 

  • Is er een alternatieve/gangbare oplossing? 

Een klant kan een vraag hebben die zeer vaag, zeer concreet of ergens tussenin is. In alle gevallen moet je de essentie van de vraag eruit kunnen halen. Wat is de business waarde van de vraag van de klant?

Eens je bepaald hebt wat de klant echt nodig heeft kan je jezelf de volgende vraag stellen. 

Zijn er alternatieve en/of standaard oplossingen die het probleem oplossen met veel minder kosten aan verbonden? Wat is de beste oplossing voor jouw klant, in zijn situatie? Door steeds alle mogelijke oplossingen af te wegen tegenover elkaar, is dat niet alleen financieel beter voor je klant, de project-code wordt er ook beter van. 

Brainstorm

Omgaan met collega's

De begeleiding die je geeft aan collega’s is eveneens belangrijk. Dit kan je samenvatten in twee punten: 

  • Wees een aanspreekpunt en maak hier tijd voor vrij. 

  • Verstrek inzichten i.p.v. oplossingen. 

Mensen moeten weten dat wanneer ze hulp nodig hebben bij een complex probleem, een vraag hebben of simpelweg wat rubber ducking willen doen, bij jou terecht kunnen. Sterker nog, je moet hier rekening mee houden in je planning omdat dit onderdeel is van je job. Alleen al het idee dat ze terecht kunnen bij iemand indien ze vastlopen zal ze meer vertrouwen geven. 

Wanneer een collega met een probleem naar je toe komt, geef dan niet meteen de oplossing. Ga samen met hen de essentie van het probleem bepalen en laat ze zelf de oplossing aanreiken. Het denkproces naar de oplossing is belangrijker dan de oplossing zelf. Natuurlijk is dit niet altijd mogelijk en spellingsfouten in code mag je vlakaf opmerken. Ook indien het probleem iets makkelijk googlebaar was mag je de persoon er eens doorsleuren 😊. 

TL;DR

Naast technisch sterk zijn en over een arsenaal van oplossingen beschikken moet een senior specialist vooral kunnen praten met klanten en collega’s. Hij moet in staat zijn verwachtingen en informatie te koppelen aan inzichten en concrete oplossingen waarbij the bigger picture in vizier blijft. 

Iets voor jou?

Lijkt dit iets voor jou? Check onze openstaande vacatures en wie weet,  misschien ben jij onze nieuwe senior tech specialist?