24 nieuwe websites met eigen accenten en functionaliteiten, maar zonder het kostenplaatje van aparte ontwikkeling. Dat was de mooie uitdaging die Emmaüs ons bood. Aan de hand van een flexibel Drupal install profile genoten we schaalvoordelen en uniformiteit achter de schermen, maar zorgden we voor voldoende flexibiliteit en eigenheid voor iedere website. Dankzij Calibrate kan Emmaüs zelf zijn nieuwe websites uitrollen, vormgeven en lanceren!

Emmäus devices

Over Emmaüs

Emmaüs is een netwerk van 24 voorzieningen die gezondheids- en welzijnszorg aanbieden. Meer dan 6.600 medewerkers staan klaar in onder andere ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg. Om de digitale aanwezigheid in lijn te brengen met de hoge kwaliteit van de zorg, waren de websites toe aan vernieuwing. 2 voorbeelden van websites die online staan, zijn AZ Sint-Maarten en Home Marjorie.

Waarom een Drupal install profile?

  • De doelstelling was om op basis van één distributie meerdere websites & subsites te kunnen uitrollen. Om deze uitrol zo eenvoudig mogelijk te maken, ontwikkelden we een platform waar de voorzieningen zélf stapsgewijs hun nieuwe website kunnen configureren. Bij het doorlopen van de stappen kan onder andere gekozen worden welke modules (zoekbalk, vacaturepagina, nieuwsbriefinschrijving...) ze wensen te implementeren op de nieuwe website. De navigatiestructuren, header, footer etc. zijn echter op voorhand vastgelegd voor alle voorzieningen, zodat de stijl van de nieuwe websites steeds uniform is.
Emmaüs installatie
Emmaüs installatie
Emmäus installatie

Emmaüs installatie

  • Bij de ontwikkelfase moest alles steeds gealigneerd worden met een grote groep stakeholders, namelijk de 24 voorzieningen met elk meerdere decision makers. De Drupal distributie is een grootste gemene deler die tegemoet komt aan deze verschillende verlangens.
  • Tot slot hadden we ook een strakke deadline. In augustus 2017 zijn we voor het eerst rond de tafel gaan zitten. Begin mei 2018 werd er opgeleverd. Het install profile gaf ons een sterke basis waarvan iedere website kon vertrekken. De nieuwe websites worden sindsdien stap voor stap door de voorzieningen uitgerold. 

360° aanpak: méér dan Drupal development

Dit project kan als 100% Calibrate gezien worden omdat het helemaal beantwoordt aan ons credo: denkbouwgroei. Zoals steeds startten we met een analysefase om meer inzicht te krijgen in de behoeften van de bezoekers. Dit deden we aan de hand van een concurrentieanalyse, toptakenonderzoek & workshops met de verschillende stakeholders. Zo creëerden we een sterk verhaal dat iedereen meenam in het project en de doelstellingen. Vervolgens hebben we een technische analyse uitgevoerd. Deze analyse gaf een lijst met enerzijds algemene zaken die sowieso dienden te gebeuren, en specifieke functionaliteiten anderzijds; elk met een inschatting van de kost en doorlooptijd. Op basis daarvan werd door Emmaüs beslist welke features wel en niet in een eerste versie mochten ontwikkeld worden.

Daarna werden alle bevindingen meegenomen naar de UX- en designfase om tot een uitwerking te komen die niet enkel visueel aantrekkelijk was, maar ook de eindgebruiker centraal stelde. In eerste instantie werkten we hiervoor aanklikbare wireframes uit, met de focus op gebruiksvriendelijkheid van de websites. Later hebben we deze structuur verder uitgewerkt in een grafisch ontwerp. Zie onderstaande afbeeldingen: wireframes, design, live website.

Emmäus wireframe
Emmäus design
Emmäus design

Emmaüs wireframes

Hierna was het project rijp voor de ontwikkelingsfase. Omdat de klant zelf de functionaliteiten van iedere website wou bepalen, werd geopteerd voor een automatische installatie door het ontwikkelen van een Drupal distributie. De klant kan zelf de functionaliteiten selecteren en na een aantal tussenschermen, zoals bv. het ingeven van API keys voor Mailchimp en Google Maps, wordt de website automatisch geïnstalleerd. De klant kreeg enerzijds een opleiding voor de technische kant van de website met anderzijds praktische begeleiding bij installeren en beheren. Zo konden ze reeds testen met het plaatsen van zelfgemaakte inhoud en de nodige vragen stellen. Er werd ook een uitgebreide handleiding geschreven over de nieuwe website en al zijn functionaliteiten. Ook meer technische handleidingen werden afgeleverd zoals hoe men zelf de front-end kan aanpassen en compileren, hoe de website op te zetten in een Windows omgeving of de verschillende mediaformaten die doorheen de website gebruikt worden.

Tot slot ondersteunden we hen ook met de opzet en configuratie van de hosting. We zorgden namelijk voor de volledige setup van een ontwikkelstraat op Windows IIS. Er is ook een aparte server geïnstalleerd om GIT (versiebeheer van de code) en Jenkins (automatische deployments) te opereren. Aan de hand van die ontwikkelstraat kan je per uitgerolde distributie twee aparte omgevingen (testing & productie) creëren en beheren. Zo kunnen aanpassingen of nieuwe functionaliteiten in een veilige omgeving ontwikkeld en getest worden alvorens ze op de live website komen.

Flexibiliteit dankzij Drupal 8 paragraphs

Om hen op vlak van content input zoveel mogelijk vrijheid te geven, werken we niet met vooraf gedefinieerde pagina’s, maar met Drupal 8 paragraphs die uitgebreide mogelijkheden bieden om inhoud te visualiseren. Al deze paragraphs bevatten een aantal velden zoals titels, tekst, afbeelding, call to actions etc.; maar ook een aantal instellingen voor achtergrondkleur, positie van de afbeelding, uitlijning van de tekst etc. Op één pagina kan men oneindig veel paragraphs onder elkaar plaatsen, zodat men tekst, media en dynamische content afwisselend kan weergeven. Zo kan per paragraph het design van de nieuwe website aangepast worden om een mooie, maar duidelijke pagina te creëren.

Emmäus paragraphs
Emmäus paragraphs 2

Emmäus paragraphs

Ook op zoek naar een succesvolle samenwerking?

Wil je net als Emmaus een oplossing voor je uitdaging?