Na jaren dienst was de website van het Vlaams Parlement aan vervanging toe. Calibrate leverde een hypermoderne Drupal site op die helemaal up-to-date is met de meest recente technologieën en standaarden.

Vanaf het begin waren de voornaamste insteken van het Parlement: transparantie, communicatie en toegankelijkheid. 

Hieronder kan je lezen hoe Calibrate, in nauwe samenwerking met de klant, er in slaagde om de noden van het Vlaams Parlement te vertalen naar een moderne content management oplossing via het Open Source Drupal CMS.

Dankzij de samenwerking met Calibrate zijn we er in geslaagd om de website naar een hoger niveau te tillen.

We zijn geslaagd in onze ambitie om van de website een performant en gebruiksvriendelijk communicatie-instrument te maken: actuele en relevante informatie in een sober design en heldere presentatie brengen voor onze gebruikers.

Deze gebruikers kunnen bovendien de parlementaire informatie op eigen maat bij zich laten toekomen.
Julie Clément
 / 
Directeur Communicatie, Informatie en Externe Relaties
Julie clément

Communicatie

Het Vlaams Parlement wil een nieuwe toon zetten op het vlak van overheidswebsites. Daarbij ligt een zeer sterke focus op het duidelijk en transparant presenteren van gegevens aan de burger en aan professionele gebruikers zoals administraties van andere overheden, pers, studenten, politieke partijen, middenveld, ... .

De website is voorzien van het Anysurfer label, wat wil zeggen dat de website optimaal toegankelijk is voor blinden en slechtzienden, en dat de website voldoet aan een aantal concrete richtlijnen

Jan Peumans

Om geïnteresseerden nog actiever en beter te betrekken bij de werking van het Vlaams Parlement, kan je je abonneren op updates van de inhoud van de website. Naar keuze ontvang je dan dagelijks of wekelijks een email met daarin alle updates op maat.

Samenstellen en versturen van nieuwsbrieven

De inhoud van de nieuwsbrieven wordt samengesteld via een nauwe integratie met Open Data en de Google Search Appliance. De naadloze koppeling met MailChimp en Mandrill zorgen voor de afhandeling van de feitelijke verzending.

Informatie

Alle informatie in de parlementaire databank moest ontsloten worden. Enerzijds via een krachtige zoekfunctie, anderzijds via de navigatie interface van de volledige website. Dit is transparant voor de bezoeker. Drupal inhoud en externe inhoud kan dus gewoon door elkaar gebruikt en gelezen worden.  

Vlaams Parlement samenstelling

Wie zit waar widget

Op de homepagina en alle pagina’s waarop resultaten van de stemmingen worden weergeven, wordt gebruik gemaakt van een door Calibrate ontwikkelde widget, ontwikkeld met RaphaëlJS, SVG en JSON. De widget geeft overzichtelijk en interactief aan waar en volksvertegenwoordiger of fractie zich bevindt, en hoe welke stem elke volksvertegenwoordiger uitbracht.

Did you know?

Scrum is een iteratieve projectaanpak waardoor wij snel, zeer transparant en efficiënt projecten opleveren. 

Open Data

De Drupal applicatie stelt zijn gegevens als Open Data ter beschikking, en consumeert op zijn beurt andere Open Data gegevens, rechtstreeks vanuit de Open Data interface van het Vlaams Parlement. Een voorbeeld daarvan zijn de fiches van de volksvertegenwoordigers, of de verslagen van commissies.

Technisch platform

Vanuit technisch oogpunt ondersteunden we onze aanpak door het opzetten van een solide omgeving waarin het team kan werken en vlot nieuwe wijzigingen kan integreren op verschillende omgevingen zonder zich zorgen te hoeven maken over repetitieve taken zoals het updaten van code op verschillende servers. 

Voor het Vlaams Parlement project werken we met een Continuous Integration workflow gebaseerd op Jenkins. Hierdoor wordt een ruim scala aan taken in verband met het releasen en beheer van het platform geautomatiseerd. Zo wordt bijvoorbeeld bij elke wijziging aan de code automatisch een nieuwe versie van de website op de ontwikkelingsomgeving gereleased, en worden er unit- en integratie-testen uitgevoerd om de integriteit van de nieuwe release te toetsen.

Er wordt bij elke wijziging aan de code automatisch een nieuwe versie van de website op de ontwikkelings-omgeving uitgerold

Door middel van ons Technical Cookbook hebben we gedurende het volledige project, een technisch overzicht opgebouwd, wat de documentatie vormt voor het team dat de nazorg zal opnemen.
Via onze communicatie-tool hebben we een Wiki omgeving ter beschikking, waar alle informatie omtrent het project te vinden is. 

Beyond Drupal

Calibrate-ontwikkelaars durven ook buiten de grenzen van Drupal op zoek te gaan naar oplossingen. Voor dit project werd gebruik gemaakt van Composer om een aantal componenten te integreren en zo Drupal naar een nog hoger niveau te tillen. Concreet werd gebruik gemaakt van Symfony-componenten, Guzzle, Mandrill en MailChimp.

CarFreeDay Leuven

Interesse in deze case? Neem meteen contact op met de verantwoordelijke voor dit project.