Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, of VAPH, is een overheidsorganisatie die zich al sinds 2006 (en ook daarvoor, als het ‘Vlaams Fonds’) inzet voor een zo groot mogelijke autonomie en levenskwaliteit van personen met een handicap. De participatie, integratie en gelijkheid van kansen voor mensen met een handicap worden er dus hoog in het vaandel gedragen. Om iedereen vlotjes de weg te kunnen laten vinden op hun website, riep het VAPH de hulp in van Calibrate. Een werk waar alle betrokken partijen tevreden op terugkijken. Lees hier hoe we te werk zijn gegaan!

VAPH devices

Wat deden wij voor het VAPH?

Aangezien voor het VAPH hun website dé digitale draaischijf bij uitstek is om te informeren over zijn dienstverlening naar personen met een handicap, was het vooraf al duidelijk dat de website zo laagdrempelig mogelijk gemaakt zou moeten worden. Daarom hielden we van in het begin al rekening met toegankelijkheidgebruiksvriendelijkheid, een opgefrist en modern design en een structuur die focust op de doelgroepen van VAPH in plaats van enkel maar op de organisatiestructuur.

VAPH mobile

Het voortraject werd in handen genomen door een collega van Punt, één van onze zusterbedrijven binnen de Cronos Groep. Zij werd grondig inhoudelijk ingewerkt bij het VAPH en ging mee de nieuwe informatie-architectuur bepalen aan de hand van verschillende workshops. Toen Calibrate het project overnam en aan de opbouw van de nieuwe website begon, was flexibiliteit zowat hét grote sleutelwoord. Tijdens de developmentfase werd die informatie-architectuur vertaald naar een concrete website, waar wij telkens paraat stonden om op de noden van de klant in te spelen en de nodige aanpassingen te implementeren.

Samenwerking met het VAPH

Om de medewerkers van het VAPH zelf al zoveel mogelijk te betrekken bij de opbouw van de website, voorzagen we ook trainingen en workshops tijdens de developmentfase - die deels op locatie bij het VAPH doorgingen en deels in onze kantoren in Kontich. Zo waren de mensen van het VAPH helemaal mee met de nieuwste ontwikkelingen op hun website en wisten ze meteen ook hoe ze te werk moesten gaan wanneer ze nieuwe content wilden toevoegen of andere aanpassingen wilden doorvoeren. De back-end werd dan ook meteen helemaal op hun noden afgestemd. Op die manier konden we samen met de webmaster en het projectteam van het VAPH aan de nieuwe website werken.

VAPH image

We importeerden, in samenwerking met het projectteam van het VAPH, een groot aantal organisaties en documenten vanuit de oude site. De vele content die al op die overheidssite stond, moest op een nieuwe en makkelijke manier aangeboden kunnen worden. Daarom integreerden we onder meer MailChimp en Campaign Monitor in de website, zodat het voor de beheerders van het VAPH nog wat makkelijker werd om hun bezoekers en volgers op de hoogte te houden. We werkten daarnaast ook nog verschillende Paragraph Types uit in Drupal, zodat er vlot verschillende producten aangemaakt konden worden met verschillende weergavemodi.

Toegankelijkheid troef

Bij al die ontwikkelingen stond toegankelijkheid logischerwijze centraal. Daarom hielden we zoveel als mogelijk rekening met de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), een set van richtlijnen die het internet zo toegankelijk mogelijk wil maken voor iedereen. Die richtlijnen houden onder meer rekening met personen met een handicap, en wij zorgden voor een aangepaste Drupal-output om daarmee conform te zijn. Dat betekent dat we linkteksten gebruikten die betekenisvol zijn binnen hun context en waar nodig van aangepaste tab-indexen voorzagen, aan alle afbeeldingen alt-teksten toevoegden, de site bedienbaar maakten via het toetsenbord, ervoor zorgden dat de site correct wordt voorgelezen door screenreaders, voor de nodige kleurcontrasten zorgden, waar nodig ARIA-attributen gebruikten én een correcte semantische headerstructuur opbouwden. Kortweg gezegd, wij zorgden voor het nodige maatwerk voor de nieuwe website van het VAPH. Bij al die elementen maakten we ook telkens het onderscheid tussen verschillende soorten hulp (dringende, rechtstreeks toegankelijke, niet-rechtstreeks toegankelijke …) om zo elke bezoeker zo snel mogelijk naar de juiste pagina’s te kunnen begeleiden.

VAPH desktop

We maakten ook veelvuldig gebruik van Page Manager, zodat de mensen van het VAPH zelf vrijwel elk blok op elke pagina kunnen aanpassen. Daarnaast voorzagen we ook custom redactionele workflow met revisiesysteem, zodat het voor de redacteurs makkelijk werken wordt. De standaard Drupal-meertaligheid was wel te groot en te complex om op deze website te integreren, zeker aangezien die maar een beperkt aantal vertaalde pagina’s bevat. Daarom bouwden we fake multilingual pages, en zetten we een eigen, beknopt systeem op dat toelaat om het Engelse gedeelte toch ‘apart’ te kunnen maken met desnoods een eigen paginalay-out, menu en dergelijke meer.

CarFreeDay Leuven

Je leest het, ons werk voor het VAPH bestond uit het nodige maatwerk en het zo toegankelijk mogelijk maken van de website voor élke bezoeker. Kan jouw website ook nog wel een duwtje in de rug gebruiken om elke bezoeker zo goed mogelijk te kunnen begeleiden? Geef ons dan zeker en vast een seintje!