Van oud naar nieuw

De Belgische Politie zocht een oplossing om hun verouderde website infrastructuur over te zetten naar een moderner alternatief. Er werd in samenspraak met Calibrate gekozen om de websites te bouwen in de meest recente versie van Drupal.

Bij de aanvang van het project stonden we voor een aantal grote technische uitdagingen. Ten eerste mag de bestaande look-and-feel niet gewijzigd worden. Deze is namelijk vastgelegd door de interne commissie volgens een goedgekeurd lastenboek.

Daarnaast zullen we in totaal ruim 180 websites overzetten van zowel de lokale als federale politie. Onze developers brachten al deze websites samen onder één gezamenlijke portaalsite, terwijl het web team van de Belgische Politie elke website nog steeds apart kan beheren.

De uitdaging is dus om de migratie zo vlot mogelijk te laten verlopen, rekening houdend dat elke website ook één of meerdere talen kan hebben en bereikbaar moet zijn onder 3 domeinnamen. Als uitbreiding op de bestaande functionaliteit, voorzien we ook een mechanisme waarbij we centraal inhoud kunnen beheren en deze kunnen synchroniseren tussen alle websites.

multisite

Een Drupal multisite setup

Naast het ontwikkelen van het installatieprofiel, wordt het platform ook centraal beheerd in een Multisite architectuur. 

Drupal pioniers

In de eerste grote fase van het project migreren we de oude inhoud vanuit de Joomla en Nooku websites naar Drupal 8. Hiervoor maken we een uitgebreide functionele analyse waarbij we alle datatypes inventariseren. In deze fase brengen we ook de functionele werking van de website in kaart. De release van Drupal 8 was nog recent toen we aan dit project begonnen, waardoor we als early adopters aan de slag zijn gegaan met de bèta-versies van Drupal 8.

Heel wat functionaliteiten die we nu als voor de hand liggend beschouwen, moesten nog ontwikkeld of aangepast worden. De politie zet zelf ook hard in op innovatie en digitalisering van hun bestaande infrastructuur en draagt open source mee in het vaandel. Mede daardoor hebben we ons 'pioneerswerk' ook kunnen delen in de Drupal community. In een latere fase verwisselden we de legacy code door moderne code, om zo tot een stabiel en veilig webplatform te komen.

Vlotte migratie van 180 websites

Niet alleen het bouwen van het platform an sich was een uitdaging. De migratie van de websites bleek een heuse onderneming te zijn. We zetten 180 websites volledig over, zonder de werking van de bestaande websites te onderbreken. De websites van de politie hebben niet alleen een informatieve rol maar ook een actieve.

Om een voorbeeld te geven; de website van de Federale Politie wordt op maandbasis 160.000 keer geraadpleegd. Opsporingen van vermiste personen, informatie over gezochte criminelen, aangiftes van misdrijven, etc. Allemaal cruciale data waar wij met de nodige aandacht mee omgaan.

Drie domeinnamen, vier talen ... en meer

Met hulp van Calibrate werd de complexiteit van 4 talen, 3 domeinnamen, 1 installatieprofiel, 180 websites, 2 themas tot het minimum beperkt. Het Drupal install profile bevat een configuratie volgens Drupal standaarden, verschillende modules (contrib en custom) en een aantal visuele thema’s.

Om aan de vereiste van de meertaligheid te voldoen, passen we het standaard installatieproces van Drupal aan zodat meerdere talen direct geïnstalleerd worden. Aan de hand van de twee basisthema's kan men per site kiezen of het om een Lokale Politie- of Federale Politie-website gaat. Door te werken met een op maat gemaakt installatieprofiel kunnen we een uniformiteit garanderen en herleiden we de ontwikkeling complexiteit tot een minimum. 

WCAG voor brede website toegankelijkheid

Website ontwikkeling conform WCAG normen

Als overheidsinstantie moet je inclusief zijn voor de hele bevolking. Zo moet je website voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een beperking. De door ons ontwikkelde thema's voldoen aan de huidige WCAG normen. Door geregeld audits te doen en zelf de richtlijnen rond deze problematiek actief op te volgen, blijven we ook in de toekomst sleutelen aan de website zodat iedereen de website zonder problemen kan gebruiken.

Initieel gebruikten we voor de hele setup Aegir in samenwerking met een Jenkins deploy server. Via Aegir werden er afzonderlijke instanties aangemaakt op basis van het installatieprofiel en werd elke website afzonderlijk geüpdatet. Daarna nam Jenkins het over en werden de sites van de acceptatie-omgeving overgezet naar productie.

Dit zorgt ervoor dat we bij een uitrol van een nieuwe release zo'n 180 website-instanties moeten updaten. De volledige release cycle (lokaal – dev – acc – productie) zou uitkomen op zo'n 3 dagen doorlooptijd. Dit was in het geval van security releases echter niet acceptabel dus bedachten we een alternatieve aanpak.

We wisselen de volledige deploy en hosting logica om. We laten Aegir achterwege en laten Jenkins nu alles voor zijn rekening nemen. Een Drupal multisite setup vervangt de 180 individuele website-instanties. Met als resultaat een aanzienlijke verkorting van de deploy tijd tot acht uur, maar we waren nog niet tevreden en streven naar een nog kortere periode. Door de scripts aan te passen naar parallel uitvoerbare blokken, kunnen we nu binnen een tijdspanne van twee tot drie uur 180 sites voorzien van een volledige database update. Code-aanpassingen of een security release gebeuren praktisch instant dankzij de Drupal multisite setup, waarbij maar 1 codebase hoeft geüpdatet te worden.

Privacy & GDPR

Data beveiliging is een hot-topic vandaag de dag. Natuurlijk zijn wij dan ook volledig up-to-date met de GDPR-wetgeving. Ook hier volgen we op de voet de laatste richtlijnen en ontwikkelen we zelf tools om aan deze richtlijnen te voldoen. Privacy en disclaimer statements worden centraal beheerd en uitgerold over alle 180 websites. Zo hoeven de verschillende politiezones zich geen zorgen te maken over de regelgeving. Indien er toch specifieke noden zijn, kan elke zone bijkomende teksten toevoegen.

Wat brengt de toekomst?

Door het oude platform over te zetten naar Drupal 8 staat de weg open om de Belgische Politie voor geruime tijd te voorzien van veilige en betrouwbare websites. We zullen het digitaal platform verder uitbouwen met het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten, tools en websites. Zo blijven de Federale Politie samen met Calibrate een pionier in veiligheid en informatieverspreiding.

politie

Geef ons een seintje, en dan laten we onze volledige expertise graag ook eens los op jouw website!