Leaseplan

Afgelopen weekend lanceerde LeasePlan een grote mediacampagne naar aanleiding van hun nieuwe leasingformule voor particulieren. Calibrate bouwde mee aan de geavanceerde campagnesite waarbij Drupal geïntegreerd werd met SalesForceSelligent SIM en de AS/400 backoffice.

Intensieve samenwerking

Er werd intensief samengewerkt met de verschillende betrokken partijen. Een samengesteld multidisciplinair team van acht mensen (twee PHP ontwikkelaars, één Front-end ontwikkelaar, drie RPG ontwikkelaars, één systeembeheerder en twee proxies) realiseerde op een zestal weken de campagnesite. Om alles geautomatiseerd te krijgen waren er verschillende aanpassingen nodig aan de backoffice van LeasePlan, die op AS/400 draait.

Preregistratie

Tijdens de eerste dagen van oktober capteert een simpel formulier de gegevens van geïnteresseerden in een MySQL database. Deze potentiële klanten worden dan automatisch geregistreerd via SalesForce.

Automated marketing

Na de eerste week van oktober begint de eigenlijke registratie. Concreet betekent dit achterliggend dat er vanaf dan andere mails verstuurd worden via SIM (dit is een marketing tool van Selligent).

Na 2 dagen wordt er bevestigingsmail verstuurd waarin iedere geïnteresseerde wordt aangemoedigd om over te gaan tot bestelling. Er wordt dan gevraagd om een uitgebreider formulier in te vullen.

Deze data wordt initieel in Drupal bijgehouden. Nadien wordt een effectieve klant automatisch via SalesForce geregistreerd. Op dat moment voert de backend van Leaseplan een eerste onderzoek uit naar de kredietwaardigheid van de klant. Later wordt dit onderzoek opnieuw uitgevoerd door een externe firma.

Performantie

Zaterdagavond werd er een mailing verstuurd door Media Markt (de partner van LeasePlan voor deze campagne) naar 2,5 miljoen mensen. Media Markt krijgt op dit soort piekmomenten gemiddeld 80.000 bezoekers per dag. Daarom kreeg de hostinginfrastructuur een gepaste upgrade (extra CPU’s en werkgeheugen).