Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de verantwoordelijkheid van een organisatie voor de effecten van haar besluiten en activiteiten op de maatschappij en het milieu. Voor de Vlaams Overheid ontwikkelden we een nieuwe Drupal website. De website kwam tot stand via een agile development traject, dat ter plaatse bij de klant werd uitgevoerd. Een dikke twee maanden werd intensief doorgewerkt met een team van drie ontwikkelaars, in nauwe samenwerking met de projectleiders en stakeholders van MVO Vlaanderen.

Expertise en flexibiliteit

De ontwikkeling werd gestart op basis van een eerder gevalideerd prototype en grafisch ontwerp, dat tijdens een voortraject met ons werd gerealiseerd en waarvoor Calibrate ook zijn expertise verleende. Tijdens de ontwikkeling werden er evenwel nog een aantal onderdelen aan de scope gewijzigd. Hiervoor konden we de flexibele troeven van agile development benutten.

MVO perspective

Krachtige search en relevante content

Middels een krachtige, weldoordachte zoekfunctionaliteit (SOLR, Facets) en dankzij gerelateerde artikels onderaan iedere pagina wordt aan iedere lezer steeds inhoud aangeboden die zeer relevant is voor diens bezoekersprofiel.

MVO inspiration mockup

Via "Inspiratie"-artikels kunnen bezoekers mooie praktijkvoorbeelden, nieuws, publicaties, columns en interviews ontdekken. Ook MVO-gerelateerde evenementen zijn terug te vinden in een handige agenda.

Enerzijds draagt deze inhoud bij aan het bewustwordingsproces en anderzijds worden lezers gestimuleerd om zelf ook maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Inhoud kan bovendien door gebruikers worden bijgehouden in een bundel, die vervolgens in een overzichtelijk PDF document kan worden bewaard/afgedrukt.

Mailchimp

Uitgebreide Mailchimp integratie

Een geavanceerde koppeling met MailChimp laat de beheerders van MVO Vlaanderen toe om op een snelle en makkelijke manier nieuwsbrieven op te stellen met geselecteerde inhoud uit de Drupal website. De automatisch in Drupal opgemaakte nieuwsbrief wordt vervolgens aan de ontvangers van een MVO mailing list uit MailChimp naar keuze bezorgd.

Voortdurende ondersteuning

Ook na oplevering blijft Calibrate ondersteuning bieden op verschillende niveau's (nieuwe functionaliteit, SEO evaluatie en verbeteringen) om ervoor te zorgen dat de site een groot succes wordt én blijft.

CarFreeDay Leuven

Interesse in zo'n slimme website?