De economische crisis van de voorbije jaren treft ook de jongeren onder ons, en dat is de Partij van de Europese Sociaaldemocraten (PES) niet ontgaan. Eén op de vijf Europese jongeren is werkloos, en meer dan één op de vier loopt het risico om in armoede en sociale exclusie te vallen. Jongeren keren dan ook steeds vaker hun rug richting Europa. Om te voorkomen dat een hele generatie verloren gaat, stippelde de PES het European Youth Plan uit, een jongerenplan met wat de Europese jongeren nauw aan het hart ligt.

Youthplan devices

Het Youth Plan kreeg een eigen website, die ontwikkeld werd door Calibrate. Om dicht bij de leefwereld van de jongeren te blijven, moest deze ook vlotjes overweg kunnen met videocontent en een nauwe integratie met sociale mediaplatformen voorzien. De website kwam er in nauwe samenwerking met de klant, en dit op korte termijn. Gedurende twee weken ging één consultant ter plekke bij de klant werken, om in die periode zowel het design als de ontwikkeling van de website voor zijn rekening te nemen. Door op locatie te werken, kon er bovendien continu gepingpongd worden tussen Calibrate en PES, zodat opmerkingen en aanpassingen steeds snel verwerkt konden worden. Zo kon er tot een optimaal resultaat gekomen worden binnen het geplande budget. Door de nauwe samenwerking stond de klant na de verlopen termijn niet voor verrassingen, want hij had steeds het nodige overzicht en de noodzakelijke inspraak tijdens het bouwproces.

Youthplan language

Het gevolg was dat het Youth Plan een meertalige site kreeg (Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans), gebouwd in Drupal. Door de hoge toegankelijkheid en flexibiliteit van Drupal werd er ook voor gezorgd dat de klant zelf gemakkelijk nieuwe pagina’s kan aanmaken en vertalen, en na verloop van tijd op een eenvoudige manier nieuwe talen kan toevoegen aan de website. Ook meer specifieke zaken, zoals de partnerlogo’s onderaan de website, kunnen door de klant worden beheerd. Bovendien zijn ook alle tools voorhanden om aan SEO-optimalisatie te kunnen doen, zodat de website steeds relevant kan blijven op vlak van zoekmachineresultaten.

De website zelf diende als basis van waaruit ook nieuwe features makkelijk toegevoegd kunnen worden. Zo werd bijvoorbeeld de campagne Youth Plan Action Day, de actiedag waarop jongeren hun stem konden laten horen doorheen heel Europa, gelanceerd en beheerd vanop de website van het Youth Plan zelf. De klant behoudt zo volledige controle over die nieuwe features, en kan ze ook zelf naar believen aanpassen. Zo verschijnt specifiek nieuws over dit event bijvoorbeeld ook enkel op de pagina van de actiedag zelf. Zo bouwde Calibrate snel een efficiënt een website die alles in zich heeft om jongeren aan te spreken, en die makkelijk zelf verder in handen genomen kan worden door de klant.

Youthplan actie 1
Youthplan actie 2

Youthplan campaigns

CarFreeDay Leuven

Meer weten over deze case?