Wat gebeurt er op 28 juni 2025?

De European Accessibility Act, ofwel EAA, die in april 2019 is ingevoerd, moet vanaf 28 juni 2025 door alle bedrijven die actief zijn in de Europese Unie worden nageleefd. Dit betekent dat producten en diensten die deze bedrijven aanbieden, aan bepaalde toegankelijkheidseisen moeten voldoen. De EAA richt zich voornamelijk op de toegankelijkheid van digitale producten en diensten, zoals websites en mobiele apps. Als je dus een bedrijf hebt dat in de EU actief is, moet je je voorbereiden en ervoor zorgen dat je aan de eisen van de EAA voldoet.

In België kan de Overheid sancties opleggen voor organisaties die niet voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten. Sancties voor niet-naleving zullen wellicht vergelijkbaar zijn met de boetes die worden opgelegd voor het verkeerd verwerken van persoonlijke gegevens onder de GDPR. Wellicht worden ze hoog genoeg om ervoor te zorgen dat organisaties toegankelijkheid serieus nemen.

Er is één groot verschil met de GDPR. Meer dan mailverkeer of nieuwsbrieven zijn websites openbaar toegankelijk. Het wordt dus al bij al relatief eenvoudig om na te gaan of je website de WCAG 2.1-richtlijnen naleeft. Het detecteren en bestraffen van overtredingen zal dus ook een pak sneller verlopen.

Audit

We lichten je huidige website grondig door en presenteren je een rapport dat de status van de toegankelijkheid duidelijk weergeeft. Met een concreet stappenplan voor EAA compatibiliteit.

EAA Consultancy

Tijdens voorbereiding en uitvoering van een project verlenen we gericht advies. Onze toegankelijkheids experts helpen het ontwerp, design of ontwikkeling van je website of webapp.

Ontwerp en development

UX experts, webdesigners en developers vormen een team om de uitvoering van je project EAA compatibel te laten verlopen. 

EAA, accessibility

Wat is de EAA?

De European Accessibility Act (EAA) is een wetgeving die is ingevoerd door de Europese Unie in april 2019. De bedoeling van de EAA is om ervoor te zorgen dat producten en diensten die in de EU worden aangeboden, toegankelijk zijn voor iedereen. Hiermee wordt geprobeerd om discriminatie en uitsluiting tegen te gaan.

De EAA richt zich voornamelijk op de toegankelijkheid van digitale producten en diensten, zoals websites, mobiele apps, digitale zelfbedieningsapparaten en digitale diensten die door de overheid worden aangeboden. Daarnaast zijn er ook eisen gesteld voor fysieke producten, zoals computers, smartphones, televisietoestellen en boeken. De EAA is van toepassing op de meeste bedrijven die actief zijn in de EU, met uitzondering van zeer kleine bedrijven die alleen diensten aanbieden.

Alle bedrijven die vallen onder de EAA, moeten ervoor zorgen dat hun producten en diensten voldoen aan de gestelde toegankelijkheidseisen. Dit betekent bijvoorbeeld dat websites en mobiele apps moeten worden ontworpen op een manier die toegankelijk is voor mensen met een visuele, motorische of cognitieve beperking. Ook moeten zelfbedieningsapparaten beschikken over aanpassingen voor mensen met een beperking, zoals een audio-uitgang of een braille-toetsenbord. Bedrijven die niet voldoen aan de eisen van de EAA, kunnen worden beboet en riskeerden reputatieschade.

WCAG perspective video's

Benieuwd waarom dat zo belangrijk is? Deze video's tonen hoe belangrijk toegankelijkheid is voor allerlei mensen in allerlei situaties.

Teamwork leidt tot toegankelijkheid

Om er voor te zorgen dat websites uiteindelijk EAA compatibel zijn, hebben alle rollen in een website project een duidelijke verantwoordelijkheid.

UX -en webdesign

In de designfase is het belangrijk om reeds rekening te houden met een aantal van deze richtlijnen. Niet enkel dient er genoeg kleurcontrast voorzien te worden tussen de tekst- en achtergrondkleur, ook dienen bepaalde specifieke componenten vormgegeven te worden zoals transcripts voor video’s, dient er rekening gehouden te worden met animaties en effecten.

Webdevelopment

Het is de taak van de developers om te zorgen dat aan de meeste richtlijnen voldaan wordt. Ze zorgen ervoor dat we website structureel goed in elkaar zit, dat alle aanklikbare inhoud met het toetsenbord bereikt kan worden, dat screenreaders de juiste informatie voorlezen en ga zo maar verder. Het is hun doel om het toegankelijke design dat aangeleverd wordt zo goed mogelijk toe te passen zodat aan alle vereisten voldaan wordt.

Inhoudelijk beheer

De taak van de beheerder bestaat er vooral in om de ingevulde inhoud toegankelijk te maken. Dit doen ze onder andere door accurate beschrijvingen aan afbeeldingen toe te voegen, te waken over de structuur van titels in de vrije inhoudsvelden en om ervoor te zorgen dat video’s bijhorende transcripties en ondertitels bevatten. 

Open source en Toegankelijkheid

De Drupal-community wil een  toegankelijk platform voor ontwerpers en ontwikkelaars maken. We streven ernaar om alle functies van Drupal Core te laten voldoen aan de richtlijnen van het World Wide Web Consortium (W3C)’s Web Accessibility Initiative (WAI).

Sinds 2009 heeft Drupal toegankelijkheidsverbeteringen geïmplementeerd in elke versie, waaronder Drupal 7, 8 en 9. Momenteel streeft Drupal ernaar om WCAG 2.1 AA te bereiken.

Drupal gebruikt geautomatiseerde testen, zoals WebAIM’s WAVE, Deque’s Axe en Microsoft’s Accessibility Insights, om toegankelijkheidsproblemen te detecteren. Ze erkennen echter dat geautomatiseerde hulpmiddelen en controlelijsten beperkingen hebben en dat handmatige testing en invoer van gebruikers met ervaring met beperkingen nodig zijn om een inclusieve ervaring te creëren.

Drupal ondersteunt de juiste toepassing van semantische markup om robuste ervaringen te creëren die zich aanpassen aan de individuele hulpmiddelen van gebruikers. Voorbeelden van dergelijke hulpmiddelen zijn tekst-naar-spraak-tools, spraak-naar-tekst, hardware-invvoerapparaten en schermvergrotingshulpmiddelen.

Dankzij deze maatregelen kan je Drupal gebruiken met een beperking als redacteur en ook als eindgebruiker.

Hoe kunnen wij je helpen?

Calibrate biedt uiteraard ondersteuning aan bij het toegankelijker maken van jouw website. Ons team van WCAG experts gaat op basis van jouw huidige website een audit uitvoeren. We maken een rapport op dat blootlegt waar de pijnpunten voor bezoekers met bepaalde beperkingen zich situeren. Voorts wordt er een technische analyse opgesteld van welke technische stappen er moeten ondernomen worden om te voldoen aan de richtlijnen.

Did you know?

Als je wilt aantonen dat je voldoet aan de EAA, moet je aantonen hoe je voldoet aan EN 301 549. Deze norm omvat momenteel de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Ook moet je een toegankelijksverklaring op je site hebben.

Er zijn binnen de WCAG criteria drie niveaus van conformiteit (niveau A, AA en AAA). In de EU moeten organisaties voldoen aan de WCAG criteria op een “AA”-niveau (waarin ook alle A- en AA-criteria zijn opgenomen).

Nood aan support?

Ons team van WCAG experts gaat op basis van jouw huidige website een audit uitvoeren.

We houden je data slechts één week bij in functie van dit bericht. Om onze communicatie persoonlijk te maken, vragen we u om uw naam in te geven.
Newsletter