Een DXP is een platform dat je toelaat de customer journey en de ervaring daarvan te optimaliseren. Het vormt de basis om alle inhoud en campagnes te beheren. Tegenwoordig is bijna elk aspect van je business tot op een zekere hoogte digitaal. Een DXP zorgt ervoor dat je kan inhaken op al die digitale aspecten van je bedrijf, daarmee bouw je een uniforme klantenervaring vanaf ontdekking, langs verkoop, tot een duurzame klantenrelatie. Met Drupal bouw je een composable DXP, dat heel wat voordelen biedt ten opzichte van een monolitisch digitaal platform.

Een monolitische oplossing kan een goede start zijn. Je riskeert echter, naarmate de digitale toolbox groeit, gebonden te zijn aan de expertise van een vaste partner. Vaak loopt de time to market significant op, ten koste van schaalbaarheid en wendbaarheid van je platform. Een composable DXP houdt rekening met die uitdaging en gebruikt een gecentraliseerde aanpak om een next-level oplossing aan te reiken.

Calibrate DXP

Een betere manier om digitale ervaringen te bouwen. 
Met ons Experience Platform geven we onze klanten een concreet voordeel bij het bouwen van hun klantenervaringen.

no code

No-code, High-code, Low-code, Oh my

Afhankelijk van de vereisten van je project zal de aanpak meer neigen naar een no-code, low-code, of high-code aanpak.

  • Wanneer er voornamelijk marketing vereisten zijn zoals flexibiliteit, een gebruiksvriendelijke backend en een korte time to market dan is een low-code aanpak ideaal.
  • Wil je voornamelijk integreren met externe tools? Dan is extreme flexibiliteit een vereiste. We neigen dan naar een high-code oplossing.
  • In sommige gevallen is er minder flexibiliteit nodig maar primeert security en schaalbaarheid. We hanteren dan vaak een no-code methodologie.

Ons DXP gebruikt een hybride aanpak die ons toelaat om de verschillende methodologieën te gebruiken. Het is met andere woorden mogelijk om te starten met een no-code oplossing om dan geleidelijk aan meer componenten te integreren tot een low-code oplossing.

Het vormt de ruggengraat van je digitale content, dat je kan aanpassen aan je bestaande en toekomstige processen en infrastructuur. API integraties worden beschouwd als bouwblokken die je met elkaar kan verbinden, of vervangen, om op die manier snel te kunnen schakelen wanneer je doelgroep dat nodig heeft.

Composability betekend dat je je volledige digitale toolbox met cms, automated marketing, personalisatie, analytics, … onderbrengt in een centraal toegangspunt zodat je op een slimme manier kan connecteren met je doelgroep.

no code

No-code

De volledige mogelijkheden van een no-code CMS kan je gebruiken zonder dat er programmeerkennis nodig is. Denk daarbij aan bestaande SAAS oplossingen.

Een drupal website die enkel bestaat uit contrib modules, en dus enkel door een sitebuilder wordt opgezet is m.a.w. ook een no-code DXP. Voor een aantal klanten bouwden we een platform dat hen toelaat om meerdere sites op te zetten zonder dat er een developer bij betrokken wordt.

De grote voordelen van een no-code DXP zijn korte time-to-market,  security en scalability. Een nadeel, is het gebrek aan flexibiliteit.

high code

High-code

Een high-code DXP is een oplossing waarbij elke change door een programmeur moet opgenomen worden. Denk daarbij aan een Headless CMS. Elke aanpassing is mogelijk, maar er moet telkens code geschreven worden. Het grote voordeel is extreme flexibiliteit. Alles kan, en er kan tot op het kleinste niveau bepaald worden hoe componenten reageren. Nadelen van deze oplossing zijn de complexiteit, en de grote time-to-market.

low code

Low-code

Een low code oplossing situeert zich in het midden. Met behulp van een page builder kan de klant zeer flexibele landings pagina's maken. Marketing integraties met externe tools zijn vaak ingebakken, waardoor de klant ook daar zelf mee aan de slag kan. Wanneer er meer complexe functionaliteiten moeten worden gebouwd, zal er wel code geschreven moeten worden.

In het merendeel van de gevallen blijven we de voordelen van een korte time-to-market hebben. We boeten wel een beetje in kwa flexibiliteit tov high-code, en tov de security en scalability van no-code.

No-code page building in Drupal

Drupal is met andere woorden een hybride CMS dat de verschillende aanpakken mogelijk maakt. De Calibrate manier van werken is meestal ook de hybride / low-code aanpak.

Het meerendeel van de componenten uit onze sites komen uit de Drupal frontend, maar hier en daar gebruiken we decoupled componenten. Indien nodig bieden we de data uit Drupal ook aan via API, zodat er ook headless applicaties met dezelfde data aan de slag kunnen.