Iedereen heeft recht op voldoende mogelijkheden om zijn leven zelf te organiseren. Personen met een handicap kunnen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) terecht voor verschillende vormen van ondersteuning. Om personen met een handicap wegwijs te maken in die ondersteuning, wil het VAPH een klantgerichtewil en een inclusieve website die up-to-date is en de nodige WCAG-richtlijnen respecteert. 

navigatie

Migratie van Drupal 7 naar Drupal 10

Het VAPH wilde de verouderde versie van Drupal vernieuwen aan de hand van een volledige website migratie. Om het migratietraject vlot te laten verlopen, hebben we verschillende acties ondernomen. We hebben met succes duizenden websitepagina's gemigreerd van Drupal 7 naar Drupal 10. Bij die migratie was het van cruciaal belang dat er geen gegevens verloren gingen en moest alle informatie nauwkeurig worden overgebracht. We hebben migratie scripts geschreven om de klant te helpen bij de lancering zodat er minimale manuele acties nodig waren.  En, de datastructuur is gewijzigd naar een moderne structuur met het lay-out builder-systeem.

Tot slot hebben we alle interne en externe links die niet bereikbaar of onbestaand bleken, gerapporteerd na de migratie. Zo kon de klant gemakkelijk en snel alle links aanpassen.

over vaph

Lay-out builder voor het gebruiksgemak van het content team

Bij de aanvang van het project gaf het VAPH aan dat ze met de paragraphs van Drupal 7 moeite hebben om content op een efficiënte manier toe te voegen. Dankzij de Drupal 10- upgrade kunnen we aangepaste functies introduceren die het team van VAPH helpt om content op een intuïtieve manier te beheren. We implementeren een zeer flexibele pagina opbouw en geavanceerde menu-dropdowns met lay-out builder. Dat geeft het team meer vrijheid en controle over de pagina-opmaak. We migreerden dus niet alleen van Drupal 7 naar Drupal 10, maar ook van paragraphs modules naar een moderne lay-out builder.

 

Inclusieve website volgens de WCAG-richtlijnen

Om te voldoen aan de WCAG-richtlijnen hebben we een grondige evaluatie van de website uitgevoerd en de nodige wijzigingen aangebracht om de toegankelijkheid te verbeteren. Daar hebben we ons gericht op de toegankelijkheid  van inhoud, formulieren en navigatie. Om de WCAG conformiteit te waarborgen, heeft een expert regelmatig de pagina's gescand om WCAG-fouten. 

search

What else?

Tijdens de ontwerpfase samen met UXMen hebben we, in nauwe samenwerking met het team van het VAPH, verschillende elementen in meerdere iteraties opnieuw uitgewerkt. Dat stelde ons in staat om een op maat gemaakte website te bouwen die aansluit bij de visie van het VAPH.

We hebben ook de hulpmiddelendatabank in een nieuw jasje gestoken. De hulpmiddelendatabank is een up-to-date databank waar je informatie over hulpmiddelen kan vinden voor personen met een motorische, visuele, gehoor- of spraakhandicap en voor personen met een cognitieve handicap of leerstoornis.

Tot slot hebben we de lay-out van de website een frisse uitstraling gegeven. Dat resulteerde in een modern en aantrekkelijk design dat beter overeenkomt met de merkidentiteit van het VAPH.

 

"De migratie verliep super vlot en was zelfs veel eerder klaar dan voorzien. Dankzij de lay-out builder hebben we nu als content team veel meer mogelijkheden om onze content aantrekkelijk op de site te publiceren."
Heidi Verhoeven
filmpjes

Vlaanderen is een moderne Drupal 10 website rijker

Het eindresultaat is een website die volledig voldoet aan de WCAG-richtlijnen en aan de visie van de klant. Onze lay-out builder heeft de efficiëntie en het gebruiksgemak fel verbeterd en de werklast van het team verminderd. Wij zijn trots op het succes van dit project en kijken ernaar uit om VAPH te blijven ondersteunen bij het behalen van hun doelen.

Heb jij ook een rebuild nodig van je Drupal website?