Calibrate ontwikkelde een kennisportaal voor het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. Het digitaal platform biedt zowel informatie aan burgers als professionals over inzichten rond landbouw en visserij in Vlaanderen. De uitdaging daarbij is het ontsluiten van een enorme hoeveelheid informatie naar de burger én de vakspecialisten.

Duurzaam landbouw-, tuinbouw- en visserijbeleid in Vlaanderen

Het Departement Landbouw en Visserij is het aanspreekpunt bij uitstek van de bevoegde minister bij het uitwerken van een proactief, geïntegreerd en duurzaam landbouw-, tuinbouw - en visserijbeleid in Vlaanderen.

Een groot takenpakket dus. Om je een idee te geven:

  • Ze zijn verantwoordelijk voor het landbouw-,visserij- en plattelandsontwikkelingsbeleid.
  • Ze treden in overleg met de betrokken sectoren.
  • Ze zorgen voor de managementondersteunende en technische dienstverlening.
  • Ze ontwikkelen mee het beleid, verzorgen de voorbereiding, de uitvoering, alsook de evaluatie van het beleid.
Thema's landbouw en visserij

Orde en structuur: bedenken van de informatie architectuur

Alle data en informatie wordt ontsloten aan de hand van thematische onderverdelingen en concepten. In het voortraject gingen we voornamelijk in op de structuur van de enorme hoeveelheid data. 

Dat deden we in meerdere workshops. We ontdekken samen met de verschillende stakeholders de belangrijkste concepten. Deze concepten zetten we vervolgens om in nieuwe structuren en we visualiseren de structuren voor het team van het Departement.

De visualisatie van deze structuur krijgt een ruwe vorm in de eerste wireframes en informatie-overzichten. Deze wireframes worden in verschillende workshops besproken met de stakeholders en aangepast. 

WCAG voor brede website toegankelijkheid

Website toegankelijkheid voor iedereen

Calibrate zorgt ervoor dat elke bezoeker de website kan bezoeken op zijn eigen manier. Van bij de start van dit project werd er rekening gehouden met iedere bezoeker. Zo werd er gestreefd naar het zo compatibel mogelijk maken van de website met de WCAG 2.1 normen.

Bij elke user story doorheen het project verifiëren we het WCAG level zodat we niets over het hoofd zien. Uit ervaring met verschillende websites die toegankelijk zijn voor iedere bezoeker, o.a. het Vlaams Parlement, creëren we een werkbare kwaliteitscontrole.

Landbouwcijfers grafiek

Spotfire voor data visualisatie

Het Departement Landbouw en Visserij koos voor Spotfire als analyse- en visualisatietool om hun cijfermateriaal voor te stellen. 

Deze tool geeft de mogelijkheid om visualisaties op te bouwen en te beheren in de Spotfire interface. Zo kunnen de web redacteuren heel gemakkelijk dashboards inladen in de website en ze verder beheren met enkele op maat gemaakte instellingen. Beschikbare instellingen van Spotfire zijn bijvoorbeeld het weergeven van een legende, het exporteren van een grafiek of figuur, downloadbare data achter de visualisaties, …

Slimme zoekfunctie

Om de informatie sneller te vinden, is er heel wat aandacht besteed aan de zoekmachine op  de website. We ontwikkelden voorgeprogrammeerde overzichten die werken met verschillende filters. Deze filters kan het Departement volledig zelf beheren naar wens. De algemene zoekfunctie werd ontwikkeld met verschillende features:

  • Autocomplete
  • Suggesties
  • Synoniemen
  • Filters op basis van zoekopdrachten
boer

Resultaat: Nieuwe website voor Landbouwcijfers

De landbouw in Vlaanderen heeft traditioneel een familiaal karakter en wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan sectoren. Intensieve sectoren maken in Vlaanderen het grootste deel van de landbouw uit: varkens-, pluimvee- en melkveehouderij, groenten en fruit, sierteelt.

visser

Resultaat: Nieuwe website voor Visserijcijfers

Economische en sociale duurzaamheid moet vandaag hand in hand gaan met ecologische duurzaamheid. De zeevisserij moet rekening houden met wijzigende visbestanden, qua volume maar ook qua samenstelling. Het gemeenschappelijke visserijbeleid legt de contouren voor de sector vast en de jaarlijkse quota bepalen de vangstmogelijkheden. 

collega's-calibrate-macbook

Op zoek naar een slimme oplossing voor je kennisportaal?