Publiek of privé, iedereen is online. Ondertussen heeft quasi elke organisatie of bedrijf een website, allemaal gebouwd op content management systemen (CMS). De keuzemogelijkheden voor een CMS zijn schier eindeloos, maar wij zijn er alvast sterk van overtuigd dat Drupal de juiste keuze is voor de publieke sector. En niet alleen omdat Drupal een open source platform is en daardoor veel weg heeft van een democratische participatiemaatschappij. Ook technisch biedt Drupal meer voordelen dan je op het eerste gezicht zou denken.

Als Drupal-experten kennen wij het platform door en door. Met Drupal bouwden we al kennisplatformen, publieke webportalen en koppelingen met allerlei CRM- en HR-software voor meerdere lokale besturen. Daardoor zijn ook de bouwstenen van Digitaal Vlaanderen ons welbekend. In dit artikel sommen we 5 redenen op om in jouw geval voor Drupal te kiezen.

burgerprofiel-header

1. Integratie van Mijn Burgerprofiel in Drupal

Lokale besturen met een Drupal-website hebben een beentje voor op anderen. Toch als het over de implementatie van het Burgerprofiel gaat. Neem bijvoorbeeld de website van de gemeente Schilde. Daar zie je in de header meteen hoe wij Burgerprofiel hebben geïntegreerd. Deze bouwsteen kan gekopieerd worden naar andere Drupal-websites.

Voortaan kunnen inwoners van de Vlaamse of Federale overheid met verschillende authenticatiemogelijkheden – van itsme® over eID tot SMS – inloggen op Mijn Burgerprofiel. Bovendien kan het Drupal-CMS geconfigureerd worden om ook andere authenticatiesystemen toe te laten.

2. WCAG en Drupal websites

Gemeentes horen toegankelijk te zijn. Niet alleen onze mening, ook die van de Vlaamse Overheid. In een toegankelijke gemeente heeft iedereen gelijkwaardig toegang tot alle gebouwen, publieke ruimtes en dienstverlening. Uiteraard vallen hier ook alle digitale platformen van lokale besturen onder.

Om die digitale toegankelijkheid structureel in te voeren, kijken websitebouwers naar het World Wide Web Consortium. Die hebben een aantal richtlijnen ingevoerd, de zogenaamde WCAG of Web Content Accessibility Guidelines. Die richtlijnen zorgen ervoor dat websites toegankelijker worden voor iedereen, ook burgers met een uitdaging. Websites die zich aan de WCAG houden, zijn eenvoudig te navigeren voor iedereen met een visuele of andere uitdaging, waarbij zaken als contrast of leesbaarheid belangrijk zijn.

WCAG voor brede website toegankelijkheid

Die webtoegankelijkheid zit ingebakken in de waarden en principes van Drupal, zeker sinds Drupal 7. Toen ging het Web Accessibility Initiative van start. Met de komst van Drupal 10 zal dit nog verder worden uitgewerkt. Nu kan je al op elke pagina Editoria11y Accessibility Checker loslaten. Deze tool analyseert de toegankelijkheid en biedt relevante inzichten over wat er beter kan.

3. Drupal Multisites

Lokale besturen zijn vaak uitgebreid. Een lokaal bestuur speelt zich niet alleen af in het gemeentehuis. Ook externe verzelfstandigde agentschappen en culturele organisaties zitten in de mix. Bibliotheken en culturele centra behoren bijvoorbeeld vaak tot het gemeentebestuur.

Om het lokaal verhaal en branding van een gemeente consequent doorheen alle mogelijke uitingen door te trekken, is een coherent design broodnodig. Drupal leent zich hier uitstekend voor. Dankzij de lay-outbuilder van onze Drupal DXP hoeven componenten maar een enkele keer ontwikkeld worden en nadien eenvoudig opnieuw worden gebruikt. Dat is het geval voor de multisite van Sint-Niklaas, de combo Schilde en Werf 44, of Beveren en CC Ter Vesten. Bovendien kunnen wij een aantal basiscomponenten uit de huisstijl van Vlaanderen out of the box voorzien.

Die efficiëntie geldt ook voor security en beveiliging. Updates, zoals security-updates, passeren op zo’n platform niet per site de revue, maar worden toegepast over heel het multisiteplatform. Dat is een groot voordeel op vlak van ondersteuning en beheer: het spaart geld en wint tijd. 

4. API-first

Drupal staat er om bekend om API-first te werken. Wat dit precies betekent? Dat bij het ontwikkelen van nieuwe Drupal-versies altijd de verbinding met andere bedrijfsprocessen, diensten, content en data naar externe partners in het achterhoofd wordt gehouden. Simpel en concreet gezegd zit het grootste voordeel voor lokale besturen hem dus hierin: Drupal koppelt heel eenvoudig met allerlei andere software, van Sharepoint over LB365 tot UitInVlaanderen.

5. UiTinVlaanderen en Drupal

Lokale besturen en UiTinVlaanderen zijn ondertussen al langer dikke vrienden. UiTinVlaanderen is de grootste vrijetijdsagenda van Vlaanderen en Brussel. Dat vereist een forse data-uitwisseling tussen de lokale besturen en de UiTdatabank. In Drupal is die koppeling snel gemaakt. In de UiTdatabank voeren organisatoren van vrijetijdsevents en de stadsdiensten alle data rechtstreeks en slechts een enkele keer in. Die feed communiceert volledig automatisch met de activiteitenkalender. Met andere woorden: nooit meer dubbel werk.

Al deze redenen maakt dat Drupal het CMS bij uitstek is voor de publieke sector. Ben je overtuigd? Neem contact op of lees een van onze andere relevante artikels: